Skip to content

apteka medyczna czersk

1 rok ago

601 words

Immunoprecypitacja i Western blot zidentyfikowały kompleks immunologiczny LRP6N-IgG, ACLP-DDK i FZD8CRD-His (Figura 6C). Nie obserwowano wiązania LRP6N-IgG i FZD8CRD-His, co wskazuje, że te 2 białka tworzą potrójny kompleks przez ACLP (Figura 6C). Figura 6ACLP jest ligandem, który wiąże się specyficznie z receptorami FZD8 i LRP6 w celu utworzenia kompleksu potrójnego. (A) Kombinacje ACLP-DDK i ludzkich wektorów ekspresyjnych IgG, FZD8CRD-IgG lub LRP6N-IgG (wszystkie 200 ng / studzienkę) transfekowano do komórek HEK293, a następnie hodowano przez 72 godziny. Lizaty komórkowe zastosowano do immunoprecypitacji. TCL, całkowite lizaty komórkowe. (B) Kombinacje rACLP-DDK i albo FZD8CRD-IgG, LRP6N-IgG, albo IgG zmieszano do stosowania do immunoprecypitacji. (C) Kombinacje rACLP-DDK, FZD8CRD-His, LRP6N-IgG i IgG zmieszano do stosowania do immunoprecypitacji. (D) Krzywa wiązania i wykres Scatcharda wiązania między mysim ACLP i mysim FZD8 / Fc (odpowiednio lewy górny panel i górny prawy panel); oraz krzywą wiązania i Scatchard a wykresu wiązania między mysim WNT3A i mysim FZD8 / Fc (odpowiednio lewy dolny panel i dolny prawy panel). Eksperymenty powtórzono 3 razy. Na koniec, aby wykazać, że ACLP jest ligandem FZD8, przeprowadziliśmy test wiązania (23). Krzywa wiązania ACLP i FZD8 była krzywą nasycenia specyficznego wiązania zależną od stężenia (Figura 6D). Analiza wykresu Scatcharda wykazała, że ACLP wiąże się z FZD8 z wysokim powinowactwem równym temu z WNT3A (KdACLP: 3,51 nM, KdWNT3A: 1,53 nM, Figura 6D). Łącznie wyniki te wykazały, że ACLP jest ligandem niezwiązanym z białkami WNT, które wiążą się specyficznie z FZD8 i LRP6, tworząc potrójny kompleks, który aktywuje sygnalizację WNT. ACLP aktywuje HSC poprzez zredukowany PPAR. sygnalizacja. Ponieważ ACLP / kanoniczna aktywacja szlaku WNT wyzwoliła aktywację HSC, zbadaliśmy ten patologiczny mechanizm dalej. Ostatnio donoszono, że aktywacja kanonicznej sygnalizacji WNT tłumi PPAR. aktywność w HSC, tym samym promując ich aktywację (12, 16). Dlatego zbadaliśmy PPAR. aktywność po dodaniu rACLP do HSC. podawanie rACLP do HSC z niedoborem ACLP zwiększyło akumulację. -kateniny jądrowej i zmniejszyło nuklearny PPAR. poziom białka (Figura 7A). Gdy DKK-1 był podawany jednocześnie, akumulacja jądrowej (3-kenyiny nie zwiększyła się, a jądrowy PPAR. poziom białka zwiększony do poziomu w grupie nieadministracyjnej rACLP (Figura 7A). Następnie transfekowaliśmy wektor ekspresyjny kodujący PPAR. promotorowej lucyferazy do HSC z niedoborem ACLP i zbadano zmiany w PPAR. aktywność promotora wynikająca z dodania rACLP. Dodanie rACLP znacząco zmniejszyło PPAR. aktywność promotora i poziomy mRNA; jednakże jednoczesne podawanie DKK-1, FZD8CRD lub przeciwciała anty-ACLP odzyskało zarówno PPARy jak i PPAR. aktywność promotora i ekspresja mRNA do poziomu kontrolnego (Figura 7B). Ekspresja mRNA Col1a1, Col1a2 i Acta2 była znacząco zwiększona przez dodanie rACLP, podczas gdy jednoczesne podawanie przeciwciała DKK-1, FZD8CRD lub anty-ACLP odwróciło go do poziomu kontrolnego (Figura 7C). Administracja PPAR. siRNA dla HSC z niedoborem ACLP skutkowały aktywacją HSC i znacząco zwiększoną ekspresją mRNA Col1a1, Col1a2 i Acta2. Ponadto w tych warunkach dodanie ACLP nie spowodowało żadnych zmian w poziomach mRNA tych cząsteczek (Figura 7D). Figura 7 Aktywacja kanonicznej ścieżki WNT przez ACLP aktywuje HSC poprzez tłumienie PPAR. sygnalizacja. (A) Western blot jądrowej y-kateniny i PPARy. w HSC Aclpfl / fl i AclpHSC-KO traktowanych rACLP (100 ng / ml) lub PBS przez 10 godzin w obecności lub nieobecności DKK-1 (20 ng / ml). Laminę A / C stosowano jako kontrolę obciążenia białkiem jądrowym
[hasła pokrewne: olx nowa ruda, płytki krwi mpv, adrenoleukodystrofia ]

0 thoughts on “apteka medyczna czersk”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kosmetyka pielęgnacyjna[…]