Skip to content

Jak zdobyć Nagrodę Nobla: Niespodziewane życie w nauce

1 rok ago

552 words

Ani tytuł, ani podtytuł tej książki nie odzwierciedla właściwie jej prawdziwego celu. Michael Bishop (rysunek), który wraz z Haroldem Varmusem otrzymał nagrodę Nobla w 1989 za odkrycie onkogenów, jest przekonany, że obecne trudności w relacjach między nauką a społeczeństwem – na przykładzie kontrowersji dotyczących ewolucji i wykorzystania embrionalnych komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej – wynikają z nieznajomości opinii publicznej na temat natury nauki i naukowców. Uważa, że pokazanie, że naukowcy są w najwyższym stopniu ludźmi , zarówno z mocnych, jak i słabych stron, jest najlepszym sposobem na pogodzenie nauki i społeczeństwa. W swojej książce Bishop dąży do osiągnięcia tego celu za pomocą trzech podejść, odpowiadających różnym rozdziałom. Po pierwsze, opisuje główne postępy w rozumieniu i leczeniu chorób zakaźnych i raka. Po drugie, opisuje wiele przypadków w ciągu ostatnich 20 lat, w których naukowcy, świeccy obywatele lub politycy znaleźli się w opozycji i śledzi początki tych nieporozumień. Wreszcie, książka przedstawia osobiste świadectwo Biskupa jako sposób na wykazanie ludzkiej strony nauki.
Ogólnie rzecz biorąc, książka jest sukcesem. Ma żywe brzmienie i jest wypełniony anegdotami haftującymi historyczne opisy. Obrona nauczania przez biskupa jako naturalnego uzupełnienia badań i odkryć oraz opis jego osobistego wkładu w lobbing dla nauki wraz z ustanowieniem relacji między przywódcami naukowymi a rządem są prawdopodobnie najbardziej uwodzicielskimi elementami tej książki, szczególnie z powodu pewnych problemów w przeszłości wynikało po części z niewiedzy i pogardy wyrażanej przez naukowców dla polityków i polityków. Być może najlepszym dowodem najwyższej ludzkiej natury naukowców jest opis biskupa, jak trudno jest być laureatem Nagrody Nobla i oprzeć się pokusie postrzegania siebie jako kogoś innego i wzniesienia się nad pieszymi w wyniku przyznania nagrody nagroda.
Ogólni czytelnicy docenią tę książkę, ale naukowcy i specjaliści z historii nauki mogą być sfrustrowani jej nadmiernie aseptyczną prezentacją, która jest zbyt kompromisowa i nie rozwiązuje aktualnych naukowych kontrowersji. Dlaczego, na przykład, Bishop kończy rozdział o walce z chorobami zakaźnymi z penicyliną. Wydarzenia znacznie się zmieniły od czasu odkrycia antybiotyków, a książka ta skorzystałaby z opisu pojawiających się chorób zakaźnych, takich jak gąbczasta encefalopatia bydła. Komentarze na temat braku opracowania szczepionek przeciwko malarii lub AIDS oraz pomyślnego opracowania leczenia inhibitorami proteazy na AIDS, jako symbol nowej epoki chemioterapii, w której leki są projektowane na podstawie dokładnych informacji o strukturze ich celów, byłem mile widziany.
Paradoksalnie, najmniej satysfakcjonującą częścią książki jest opis autora odkrycia onkogenów. Wszystkie problemy techniczne, koncepcyjne, a nawet osobiste, napotkane przez zleceniodawców w tym badaniu, są zmiecane pod dywan. Wspólny kierunek badań naukowych, choć wzorzec dla Bishop i Varmus, jest raczej rzadkim doświadczeniem i zasługuje na bardziej szczegółowe rozważenie. Wkład innych grup do paradygmatu onkogenu jest również omawiany zbyt krótko. W tej książce brakuje elementu zaskoczenia i zawiera zbyt mało nowych perspektyw dotyczących odkryć naukowych i przeszkód pokonanych w sposób, w jaki generalnie udziela się autobiografii naukowej.
Michel Morange, Ph.D.
Ecole Normale Supérieure, Paryż 75005, Francja
[email protected] ens.fr
[więcej w: ambroksol, klimakterium, dronedaron ]
[hasła pokrewne: krosta na wardze sromowej, mydocalm opinie, ślinianki podżuchwowe ]

0 thoughts on “Jak zdobyć Nagrodę Nobla: Niespodziewane życie w nauce”