Skip to content

Krwotok śródpłytkowy i progresja wieńcowej miażdżycy cd

1 rok ago

486 words

Makrofagi identyfikowano przez barwienie przeciwciałem przeciw CD68, a komórki śródbłonka poprzez barwienie przeciwciałem przeciwko czynnikowi von Willebranda. Pierwotne przeciwciała znakowano biotynylowanym przeciwciałem skierowanym przeciwko mysiemu antygenowi przy użyciu zestawu opartego na peroksydazie (LSAB, Dako) i wizualizowano za pomocą substratu 3-amino-9-etylokarbazolu. Procent nekrotycznego rdzenia lub puli lipidów, który składał się z glikoforyny A i żelaza, był podzielony na półokantytywnie przez dwóch niezależnych obserwatorów przy użyciu skali od 0 do 4, przy czym wyższe wyniki wskazują na wyższe wartości procentowe. Do analizy włączono tylko próbki z barwieniem fragmentów erytrocytów. Do pomiaru rozmiaru rdzenia lipidowego, obszaru płytki i makrofagów wykorzystano komputerową morfometrię, jak opisano wcześniej.
Proof-of-Concept Study in Rabbits
Królik model symulowanego krwotoku wewnętrznego
Sześć nowozelandzkich białych królików w wieku od trzech do czterech miesięcy karmiono dietą miażdżycogenną (zawierającą procent cholesterolu i 6 procent oleju arachidowego) w celu zainicjowania powstawania miażdżycy. Po jednym tygodniu w aorcie brzusznej wytworzono uszkodzenia spowodowane uszkodzeniem spowodowanym przez balon. Zwierzęta karmiono dietą miażdżycogenną przez kolejne 4 tygodnie, a następnie podawano oczyszczoną karmę dla królików bez dodanego cholesterolu aż do śmierci w 14 tygodniu.
Królik model krwawienia śródstawowego
Po ośmiu tygodniach bezaterogennej diety, króliki poddano lewostronnej bocznej laparotomii podczas znieczulenia ogólnego i odsłonięto 4-cm odcinek aorty brzusznej. Igła 30 G wprowadzono do światła tętnicy w miejscach zmian, a następnie powoli wycofano, aż ścięta końcówka znalazła się w ścianie tętnicy. Umyte autologiczne erytrocyty (25 do 50 .l) powoli wprowadzano do ustalonych blaszek miażdżycowych za pomocą ręcznej strzykawki o pojemności ml. Lekko podniesiony krwiak dostarczył wizualnego potwierdzenia, że erytrocyty zostały uwięzione w obrębie płytki nazębnej. Zastrzyki wykonywano w dwóch do trzech zmianach na zwierzę; nieinjected lesions służył jako kontrole. Zwierzęta kontynuowano karmienie normalną karmą przez kolejne sześć tygodni.
Przygotowanie i barwienie tkanki
Króliki zostały zabite, drzewo tętnicze zostało perfundowane i unieruchomione, a aortę brzuszną wycięto i pocięto na 3-mm segmenty. Przygotowano zamrożone bloki, a krioskrawki (6 .m) wybarwiono hematoksyliną i eozyną oraz pentachromem Movata. Dodatkowe sekcje wykorzystano do określenia zawartości lipidów (z czerwoną barwą olejową O) i zawartości żelaza oraz do analizy immunohistochemicznej. Makrofagi zidentyfikowano za pomocą swoistego przeciwciała monoklonalnego przeciw makrofagom pęcherzyków płucnych (RAM11). Aby zidentyfikować błony erytrocytów, zabarwiliśmy sekcje isolektyną B4 z Bandeiraea simplicifolia sprzężoną z biotyną.12
Analiza statystyczna
Dane przedstawiono jako średnie . SE. Zastosowaliśmy test t z poprawką Dunnetta, aby porównać zmienne ciągłe za pomocą analizy wariancji. Różnice pomiędzy mierzonymi zmiennymi zostały uznane za znaczące, jeśli wypadkowa wartość P wynosiła 0,05 lub mniej.
Wyniki
Ludzkie płytki wieńcowe
Krwotok w tętnicach wieńcowych
Tabela 1
[więcej w: Mimośród, Leukocyturia, cilostazol ]
[podobne: krosta na wardze sromowej, mydocalm opinie, ślinianki podżuchwowe ]

0 thoughts on “Krwotok śródpłytkowy i progresja wieńcowej miażdżycy cd”