Skip to content

Utrata ARHGEF1 powoduje niedobór ludzkiego pierwszorzędowego przeciwciała

1 rok ago

228 words

ARHGEF1 jest specyficznym względem RhoA czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych, wyrażanym w komórkach hematopoetycznych. Wykorzystaliśmy sekwencjonowanie całego eksonu do identyfikacji złożonych mutacji heterozygotycznych w ARHGEF1, czego wynikiem jest utrata ekspresji białka ARHGEF1 u dwóch rodzeństwa z niedoborem przeciwciał pierwotnych, z nawracającymi ciężkimi zakażeniami dróg oddechowych i rozstrzeniami oskrzeli. U pacjentów z niedoborem ARHGEF1 wystąpił nieprawidłowy immunofenotyp komórek B, z niedoborem w strefie marginalnej i komórkami B pamięci oraz zwiększoną częstością przejściowych limfocytów B. Ponadto pacjenci. krew zawierała niedojrzałe komórki mieloidalne. Analiza węzła chłonnego śródpiersia u jednego pacjenta uwidoczniła niewielki rozmiar centrów rozrodczych i nienormalnie wysoką zawartość komórek plazmatycznych. Na poziomie molekularnym limfocyty T i B od obu pacjentów wykazywały niską aktywność RhoA i niską stacjonarną polimeryzację aktynową (nawet po stymulacji receptorów lizofosfolipidowych). W wyniku zaburzonej regulacji RhoA poniżej celu ROCK, pacjenci. limfocyty nie potrafiły skutecznie powstrzymać fosforylacji AKT. Wymuszona ekspresja ARHGEF1 lub indukowana lekiem aktywacja RhoA u pacjentów. komórki korygowały upośledzoną polimeryzację aktyny i regulację AKT. Nasze wyniki wskazują, że aktywność ARHGEF1 w ludzkich limfocytach bierze udział w kontrolowaniu dynamiki cytoszkieletu aktyny, hamowaniu sygnalizacji PI3K / AKT i ograniczaniu limfocytów B i mielocytów w ich dedykowanym środowisku funkcjonalnym.
[patrz też: ślepota zmierzchowa, co na ugryzienie osy, neurotyk test ]

0 thoughts on “Utrata ARHGEF1 powoduje niedobór ludzkiego pierwszorzędowego przeciwciała”