Skip to content

Przekazywanie ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej w samolocie ad 6

1 rok ago

507 words

Większa koncentracja osób zakażonych przed pacjentem wskaźnikowym niż za nim może wskazywać na rolę kaszlu w transmisji, powodując połączenie aerozolu i rozprowadzania małych kropelek. Uważa się, że rozprzestrzenianie się dużych kropelek występuje w obrębie 36 cali pacjenta, 14 i to ograniczenie zostało użyte do zdefiniowania ekspozycji na SARS w innych badaniach15. Jednak odległość pokonywana przez trzy rzędy klasy ekonomicznej na Boeingu 737- 300 to 2,3 m (90 cali). Na tym statku powietrznym 90 procent osób, które zachorowały, znajdowało się w odległości większej niż 36 cali od pacjenta wskaźnikowego, więc transmisja powietrzna, drobnocząsteczkowa lub inna transmisja zdalna może być bardziej prostym wyjaśnieniem obserwowanego rozmieszczenia przypadków. Chociaż wiele patogenów układu oddechowego jest przenoszonych głównie przez bezpośredni kontakt i rozprzestrzenianie się dużych kropelek, kilka – takich jak Mycobacterium tuberculosis, influenzavirus i wirus odry – może również być przenoszonych drogą powietrzną16. Inne potencjalne sposoby przenoszenia obejmują kontakt ze skażonymi fomitami, kontakt wynikający z przemieszczania się pasażerów bliżej siebie podczas lotu oraz kontakt w miejscach oczekiwania lub liniach tuż przed wejściem na pokład lub po zejściu z pokładu. Możliwe, że kontakt ręczny zwiększył ryzyko wśród pasażerów siedzących w przejściach, ale nie znaleźliśmy takiego wzoru.
Zgodnie z oczekiwaniami na podstawie znanych wzorców transmisji SARS, 12,15 fakt, że wirus wydawał się być przenoszony przez pasażerów, którzy byli w fazie symptomatycznej choroby, ale nie przez tych, którzy byli w fazie przedobjawowej, sugeruje, że ryzyko przeniesienia zmienia się w zależności od fazy choroby. Jest prawdopodobne, że osoby, które latają w okresie inkubacji (w ciągu 10 dni przed wystąpieniem choroby) stanowią bardzo małe ryzyko lub nie stwarzają żadnego zagrożenia dla innych pasażerów. Jednakże mogliśmy przegapić niektóre przypadki ze względu na niski odsetek pasażerów z lotu 1, z którymi się kontaktowaliśmy, a także z powodu ograniczeń w rutynowym inwigilowaniu.
Istnieją dobrze udokumentowane przypadki przenoszenia innych czynników oddechowych na samoloty.13,17 Jak w naszych ustaleniach dotyczących lotów 2 i 3, ryzyko transmisji może się znacznie różnić. Na zmienność ryzyka może mieć wpływ czas lotu, stan choroby, rodzaj stosowanego systemu wentylacji, wielkość samolotu i liczba osób zakażonych na pokładzie.13,17,18 W Ponadto, niektórzy badacze zaproponowali, że słabo scharakteryzowane czynniki gospodarza u niektórych pacjentów predysponują je do przenoszenia wirusa na dużą liczbę osób (czyniąc je tak zwanymi super-rozrzutnikami ), hipotezę, która została wykorzystana do wyjaśnienia epidemiologicznego skupiania w Hong Kong i Singapur, a to może mieć zastosowanie do pacjenta indeksu w locie 2.2, 19
Ważne jest podkreślenie, że rzeczywisty współczynnik ataku na lot 2 może różnić się od obliczonej przez nas stawki. Szesnaście z 22 przypadków, które wyniknęły z tego lotu, miało laboratoryjne potwierdzenie SARS-CoV. Żadne próbki nie były dostępne do testów od pięciu pacjentów, a jeden pacjent miał ujemny test; niektórzy pacjenci, u których stwierdzono prawdopodobne przypadki SARS, mogą nie zostać zarażeni SARS-CoV
[hasła pokrewne: flexagen, anastrozol, monoderma ]
[patrz też: gamma glutamylotranspeptydaza, ganglion na nadgarstku, streptococcus agalactiae w ciąży ]

0 thoughts on “Przekazywanie ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej w samolocie ad 6”