Skip to content

Przekazywanie ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej w samolocie cd

1 rok ago

531 words

Częstotliwość przesyłu trzech samolotów przewożących jedną lub więcej osób w związku z rozpoznaniem prawdopodobnego przypadku SARS. Wywiady pasażerów zostały przeprowadzone po 27 dniach (zakres od 25 do 41) po locie. W sumie 74 spośród 315 pasażerów i członków załogi (23 procent) zostało przesłuchanych, a żaden nie zgłosił choroby zgodnej z SARS (Tabela 1). Rutynowa kontrola nie doprowadziła do wykrycia dodatkowych przypadków wśród pozostałych 77 procent pasażerów i członków załogi. Lot 2
W dniu 15 marca 2003 r. Boeing 737-300 przewożący 120 osób (112 pasażerów, 6 stewardów i 2 pilotów) latał trzy godziny z Hongkongu do Pekinu. Jeden z pasażerów był objawowym 72-letnim mężczyzną, u którego rozwinęła się gorączka 11 marca. Został hospitalizowany po przyjeździe do Pekinu, gdzie postawiono mu diagnozę atypowego zapalenia płuc i zmarł 20 marca. Pasażer odwiedził jego brat w szpitalu Prince of Wales w Hongkongu kilka razy między 4 marca a śmiercią brata 9 marca. W tym czasie byli inni pacjenci ze znanymi przypadkami SARS na tym samym oddziale, co brat. Siostrzenica 72-letniego mężczyzny, która również odwiedziła swojego ojca w szpitalu, otrzymała później diagnozę SARS.
Spośród 112 pasażerów 65 skontaktowano się z nimi co najmniej osiem dni po locie; 18 z tych pasażerów miało chorobę spełniającą definicję WHO przypuszczalnego przypadku SARS, a prawdopodobne przypadki SARS u czterech więcej zgłoszono do WHO, chociaż tych 4 pasażerów nie przeprowadzono bezpośrednio (Tabela 1). Trzynaście pasażerów, z którymi SARS się rozwinęło, pochodziło z Hongkongu, czterech pochodziło z Tajwanu, a jeden z Singapuru; czwórka, z którą nie rozmawiano, pochodziła z Chin.
W Hongkongu Departament Zdrowia został powiadomiony o klastrze trzech przypadków SARS przez miejscowy szpital 23 marca. Badanie epidemiologiczne ujawniło, że pacjenci, o których mowa, dołączyli do 33 innych osób podczas pięciodniowej wycieczki po Pekinie i zostali w locie opisanym powyżej. Dziesięciu pasażerów z wycieczki miało chorobę spełniającą definicję prawdopodobnego przypadku SARS, podobnie jak trzy inne osoby, z których dwie podróżowały razem. Wszystkie trzy były nieznane grupie turystycznej i miały różne trasy przed i po locie. Wszystkie 13 osób, których choroba spełniała definicję prawdopodobnego przypadku WHO, miało laboratoryjne dowody SARS-CoV (9 miało pozytywne wyniki RT-PCR i testów serologicznych, 2 tylko RT-PCR i 2 tylko w teście serologicznym).
Czterej tajwańscy pasażerowie, którzy zachorowali, byli częścią grupy biznesowej, która podróżowała razem. Gdy byli w Pekinie, wszyscy siedmiu członków tej grupy przebywali w pensjonacie firmy, każdy w jednym pokoju. Uczestniczyli w spotkaniach każdego dnia i zgłosili, że nie angażują się w żadne zwiedzanie lub inne zajęcia poza pracą. Spotkali się z 10 kolegami z Pekinu, z których żaden nie był chory podczas spotkania; choroba nie rozwinęła się w żadnym z beijing kolegów w ciągu 14 dni po spotkaniu. Trzech z czterech tajwańskich pacjentów z SARS było seropozytywnych w kierunku SARS-CoV, a jeden z tych pacjentów miał również wymaz z gardła, który wykazał wynik pozytywny w RT-PCR.
Wywiady z kontaktami pacjenta w Singapurze nie wykazały żadnej innej ekspozycji na osoby z SARS
[hasła pokrewne: busulfan, dienogest, bifidobacterium ]
[podobne: płytki krwi mpv, adrenoleukodystrofia, guzowatość piszczeli ]

0 thoughts on “Przekazywanie ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej w samolocie cd”