Skip to content

Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea czesc 4

1 rok ago

555 words

Odpowiedzi rytmu serca podczas ćwiczeń 31-letniej kobiety z chorobą McArdle a, którzy spożyli napój Placebo, napój z 75 g sacharozy lub napój z 37,5 g sacharozy 30 do 40 minut przed ćwiczeniem. U jednego pacjenta, u którego badano połowę normalnej dawki sacharozy, szczytowa częstość pracy serca w siódmej minucie wysiłku wyniosła 184 uderzeń na minutę po przyjęciu placebo, 142 po spożyciu 37,5 g sacharozy i 116 po przyjęciu 75 g sacharozy. Zjawisko drugiego wiatru zostało zatarte przez wysoką dawkę sacharozy, ale tylko stępione przez niższą dawkę (Figura 2), co sugeruje zależność dawka-odpowiedź pomiędzy częstością akcji serca podczas wysiłku a dawką sacharozy. Poziomy glukozy, insuliny, mleczanu, pirogronianu, amoniaku i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu
Ryc. 3. Ryc. 3. Średnie (. SE) poziomy glukozy w osoczu (panel A) i insuliny (panel B) podczas cyklu ćwiczeń u pacjentów z chorobą McArdle a, którzy pościli przez noc, a następnie wdychali napój z placebo lub napój o mocy 75 g sacharozy 30 do 40 minut przed ćwiczeniem. Wartości glukozy reprezentują wyniki u 12 pacjentów, a insulina ocenia wyniki u 9 pacjentów. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na miligramy na decylitr, podziel przez 0,05551. Aby przeliczyć wartości dla insuliny na mikrounity na mililitr, podziel przez 7,177.
Tabela 1. Tabela 1. Poziomy mleczanu, pirogronianu, amoniaku i wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu bezpośrednio przed wysiłkiem fizycznym i 15 minutą jazdy rowerem u pacjentów z chorobą McArdle a. Przyjęcie sacharozy powodowało znaczną hiperinsulinemię i wzrost poziomu glukozy w osoczu większy niż 36 mg na decylitr (2,0 mmol na litr) większy niż poziom mierzony po przyjęciu placebo przez pacjentów (Ryc. 3). Oba wzrosty utrzymywały się przez cały okres ćwiczeń (P = 0,005). Zgodnie ze zwiększoną dostępnością glukozy stężenie laktatu i pirogronianu w osoczu było podwyższone w spoczynku po spożyciu sacharozy (tabela 1). Stężenia glukozy, mleczanu i insuliny w osoczu krwi spadały podczas wysiłku w obu warunkach. Wywołany wysiłkiem wzrost amoniaku w osoczu został osłabiony, a dostępność wolnych kwasów tłuszczowych, zgodnie z poziomami wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu, zmniejszyła się wraz z sacharozą.
Dyskusja
Pacjenci z chorobą McArdle a mają niezdolność do rozkładu glikogenu mięśniowego. Krótkie, energiczne ćwiczenia wspomagane beztlenową glikogenolizą często powodują ból mięśni i uraz u tych pacjentów. Glikogen ma również kluczowe znaczenie dla prawidłowego metabolizmu oksydacyjnego, a zablokowana glikogenoliza sprawia, że zdolności utleniające są zależne i zmieniają się wraz ze zmieniającą się dostępnością do krwiopochodnych paliw. U pacjentów z chorobą McArdle a ograniczenie oksydacyjne jest najsilniejsze w ciągu pierwszych siedmiu do ośmiu minut ćwiczeń, zanim dostępne będą paliwa pochodzące z krwi, zwłaszcza glukoza i wolne kwasy tłuszczowe, co doprowadzi do zwiększenia zdolności utleniania mięśni, a więc do drugiego wiatru. 4 Podczas tego okresu ograniczonego metabolizmu oksydacyjnego, umiarkowane ćwiczenia fizyczne, takie jak szybki marsz, mogą wywoływać skurcze mięśni i u tych pacjentów.
Nie znaleziono jeszcze leczenia, które mogłoby złagodzić objawy, poprawić tolerancję wysiłku i zapewnić ochronę przed uszkodzeniem mięśni podczas pierwszych minut ćwiczeń u pacjentów z chorobą McArdle a
[przypisy: dronedaron, sklerodermia, belimumab ]
[więcej w: krosta na wardze sromowej, mydocalm opinie, ślinianki podżuchwowe ]

0 thoughts on “Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea czesc 4”