Skip to content

Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim ad 6

1 rok ago

267 words

Nie było istotnych różnic pod względem szybkości odpowiedzi, przeżycia wolnego od zdarzeń ani całkowitego przeżycia w zależności od źródła komórek macierzystych. Dyskusja
Stwierdziliśmy, że dwa kolejne autologiczne transplantacje komórek macierzystych, poprzedzone chemioterapią w dużych dawkach, poprawiły całkowity czas przeżycia pacjentów ze szpiczakiem bardziej niż pojedynczy przeszczep po chemioterapii wysokimi dawkami. Prawdopodobieństwo przeżycia siedmiu lat po diagnozie wynosiło 42 procent w grupie z podwójnym przeszczepem i 21 procent w grupie z pojedynczym przeszczepem (P = 0,01). Ta korzyść związana z przeżyciem wymagała minimalnego okresu obserwacji po pięciu latach od rozpoznania, aby osiągnąć statystycznie istotny poziom. W innych ostatnich badaniach dotyczących podwójnego przeszczepu u pacjentów ze szpiczakiem obserwacja trwała od 30 do 40 miesięcy, co naszym zdaniem nie jest wystarczającym okresem do wyciągnięcia ostatecznych wniosków.15-17
Wcześniej opisywaliśmy, że pełna odpowiedź po chemioterapii wysokimi dawkami i pojedynczym przeszczepem była najważniejszym czynnikiem prognostycznym dla przeżycia u pacjentów ze szpiczakiem.18 W obecnym badaniu 49 procent pacjentów, którzy otrzymali pojedynczy przeszczep, miało pełny lub bardzo dobra odpowiedź częściowa w porównaniu z 63% po dwóch przeszczepach (P = 0,01). Jednakże, gdy wyniki analizowano na zasadzie zamiaru leczenia, wskaźniki odpowiedzi w dwóch grupach nie różniły się istotnie, a zatem jakość tych odpowiedzi nie może wyjaśnić różnicy w przeżyciu. Zamiast tego wydaje się, że podwójna transplantacja poprawia przeżycie, przedłużając czas trwania odpowiedzi. Prawdopodobieństwo przeżycia bez nawrotu choroby przez siedem lat po diagnozie wynosiło 13 procent w grupie z pojedynczym przeszczepem i 23 procent w grupie z podwójnym przeszczepem (P <0,01), z podobnymi wskaźnikami przeżywalności po nawrocie w obu grupach. Przyczyny dłuższego czasu reakcji w grupie z podwójnym przeszczepieniem są nieznane. Może to dotyczyć supresji resztkowych komórek nowotworowych lub niespecyficznego uszkodzenia mikrośrodowiska szpiku kostnego, które jest niezbędne do wzrostu guza.
Jednym z celów naszego badania była ocena wykonalności i skutków toksycznych podwójnego przeszczepu. Wśród pacjentów zakwalifikowanych do grupy podwójnego przeszczepu 22 procent nie mogło otrzymać przydzielonej im terapii. Najczęstszymi przyczynami były zły stan sprawności i słabe gromadzenie komórek macierzystych z powodu niewystarczającej odpowiedzi po wstępnym leczeniu VAD. Leczenie za pomocą kombinacji VAD i inhibitorów proteasomu, 19 talidomidu, 20 lub jego analogów immunomodulacyjnych21 może poprawić początkowy odsetek odpowiedzi i obniżyć wskaźnik wykluczenia. Ryzyko wystąpienia toksycznych skutków zagrażających życiu z powodu podwójnej transplantacji było poważnym problemem. Jednak rekonstytucja krwiotwórcza była podobna po jednym lub dwóch przeszczepach, a wskaźniki zgonów wywołane efektami toksycznymi nie różniły się istotnie pomiędzy tymi dwiema grupami. Użyliśmy kombinacji wysokiego dawkowania melfalanu i napromieniania całego ciała, długo uważanego za standardowy schemat kondycjonowania przed transplantacją. Niedawno donieśliśmy, że sam melfalan w dużych dawkach (200 mg na metr kwadratowy) był mniej toksyczny i wiązał się z dłuższym czasem przeżycia niż wysoki dawka melfalanu plus napromienianie całego ciała. 22 W ten sposób toksyczność mogłaby zostać zmniejszona, a przeżywalność mogłaby ulec poprawie, jeśli biorcy podwójne przeszczepy otrzymywały sam melfalan.
Zachorowalność i koszty podwójnych przeszczepów uzasadniają zastosowanie podejścia, w którym wybiera się pacjentów, którzy mogliby najwięcej skorzystać z tego leczenia. Nasze wyniki wskazują, że podwójny przeszczep może przynieść korzyści pacjentom, którzy nie mają bardzo dobrej częściowej odpowiedzi w ciągu trzech miesięcy po poddaniu się pojedynczemu przeszczepowi. Rzeczywiście, siedmioletni okres przeżycia wśród takich pacjentów wynosił 11 procent po jednym przeszczepie w grupie z pojedynczym przeszczepem i 43 procent w grupie z podwójnym przeszczepem (P <0,001). Inną strategią dla pacjentów z bardzo dobrą odpowiedzią częściową po poddaniu się jednej transplantacji, ostatnio zaproponowanej przez grupę Royal Marsden, jest chemioterapia podtrzymująca, z drugą transplantacją w momencie progresji choroby. 23 Przygotowaliśmy pacjentów po pierwszym przeszczepie z 140 mg melfalan na metr kwadratowy; stosowanie dawki 200 mg na metr kwadratowy może poprawić częstość bardzo dobrej częściowej odpowiedzi, zmniejszając w ten sposób potrzebę drugiej transplantacji.
Chociaż nasze badanie pokazuje, że podwójna transplantacja poprawia całkowite przeżycie wśród pacjentów ze szpiczakiem, brak plateau na krzywej dla przeżycia wolnego od zdarzeń uzasadnia opracowanie nowych strategii kontrolowania tej choroby. Zastosowanie talidomidu i jego bardziej skutecznych analogów immunomodulujących, inhibitorów proteasomu, przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw komórkom plazmowym, terapii szczepionkowej i inhibitorów resorpcji szpiku kostnego może zmodyfikować podejście do leczenia tej choroby.
[hasła pokrewne: chloramfenikol, Choroba Perthesa, Mimośród ]
[podobne: pękające pięty przyczyny, kaszak na plecach, podgłośniowe zapalenie krtani ]

0 thoughts on “Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim ad 6”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona