Skip to content

Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea ad

1 rok ago

499 words

Zwiększona zdolność oksydacyjna jest spowodowana poprawą dostarczania energii pozakomórkowej, szczególnie glukozy, do pracujących mięśni, co częściowo rekompensuje upośledzony rozkład glikogenu.14 Wiadomo od kilku dekad, że wlew dożylny glukozy omija blok metaboliczny i może poprawić wydolność wysiłkową u pacjentów z chorobą McArdle a .3,14-18 Nie badano wpływu na tolerancję wysiłkową doustnej glukozy, którą sami pacjenci mogą podawać przed wysiłkiem fizycznym. Efekty dożylnej i doustnej glukozy niekoniecznie są podobne, ponieważ wchłanianie glukozy i odpowiedzi neurohormonalnych zależy od drogi podawania. W tym badaniu badaliśmy, czy pacjenci z chorobą McArdle a, którzy przyjmują sacharozę doustnie przed ćwiczeniami, mogą poprawić wydajność pracy we wczesnych etapach ćwiczeń – przed wystąpieniem drugiego wiatru – kiedy pacjenci są szczególnie podatni na skurcze mięśni i obrażenia. Sacharoza, disacharyd, jest najbardziej rozpowszechnionym cukrem spożywczym i po spożyciu ulega szybkiemu podziałowi na fruktozę i glukozę. Glukoza i fruktoza omijają blokadę metaboliczną w chorobie McArdle a i działają jako równy czynnik przyczyniający się do glikolizy. Przebadaliśmy 12 pacjentów z chorobą McArdle a w jedno-ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu krzyżowym. Przetestowaliśmy tolerancję wysiłku podczas ćwiczeń aerobowych na ergometrze rowerowym.
Metody
Przedmioty
Badanie przeprowadziliśmy od kwietnia 1999 r. Do lutego 2002 r. U 12 niepowiązanych pacjentów (7 mężczyzn i 5 kobiet) z chorobą McArdle a. Ich średnia wieku wynosiła 37 lat (zakres od 22 do 57). Wszyscy pacjenci mieli historię nietolerancji ćwiczeń przez całe życie i mieli powtarzające się epizody skurczów i mioglobinurii, które zostały wywołane przez nagłe energiczne ćwiczenia. Poziom mleczanów w osoczu nieznacznie spadł w odpowiedzi na ćwiczenie przedramienia. Rozpoznanie choroby McArdle a potwierdzono w każdym przypadku za pomocą biopsji mięśnia, która wykazała brak miofosforylazy na barwienie i brak aktywności szczątkowej myofosforylazy w mięśniach szkieletowych podczas testów biochemicznych. Jeden pacjent przyjmował glimepiryd w postaci cukrzycy typu 2, ale poza tym żaden z pacjentów nie przyjmował żadnych leków.
Badanie zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki naukowej w Kopenhadze w Danii oraz instytucjonalną komisję rewizyjną University of Texas Southwestern Medical Center i Presbyterian Hospital w Dallas, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę.
Eksperymentalny protokół
Wszyscy pacjenci zgłaszali się do laboratorium między godziną 9 a 10 rano po poście przez noc. Każdy pacjent był badany w trzech oddzielnych dniach. Pierwszy dzień został wykorzystany do zdefiniowania protokołów pracy dla badania, w tym stałego obciążenia pracą przez 15 minut na ergometrze rowerowym (MedGraphics CPE 2000), który wywołał niemal maksymalne tętno i poziom odczuwanego wysiłku przed wystąpieniem drugiego wiatru. W pozostałe dwa dni pacjenci otrzymywali w kolejności losowej napój bezalkoholowy bez kofeiny (660 ml), który był sztucznie słodzony lub zawierał 75 g sacharozy. Pacjenci spożywają napoje od 30 do 40 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń i nie są świadomi ich zawartości
[hasła pokrewne: klimakterium, ambroksol, amiodaron ]
[więcej w: neosine syrop opinie, wbc podwyższone, ślepota zmierzchowa ]

0 thoughts on “Wpływ doustnego sacharozy na tolerancję wysiłku u pacjentów z chorobą McArdlea ad”