Równoległe różnice między krzywymi skumulowanej częstości były testowane za pomocą testu Mantela (log-rank). 24 Test na logarytmie z uzyskaną wartością P mniejszą niż 0,0157 był wymagany dla każdego parowania porównania aktywnej terapii z placebo w odniesieniu do progresja łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu utrzymania ogólnego poziomu błędu typu I wynoszącego 0,05, po dostosowaniu do wielokrotnych porównań i analiz pośrednich. To kryterium plus nabór 3047 mężczyzn zapewniło badanie z 81 procentową mocą...

Pojedynczy i podwójny autologiczny przeszczep komórek macierzystych w szpiczaku mnogim ad 5

Aby ocenić odpowiedź na leczenie jako jedną ze zmiennych wpływających na przeżycie, przeanalizowaliśmy grupę 346 pacjentów, którzy przeżyli ponad rok po rozpoznaniu (trzy miesiące po zakończeniu leczenia). W analizie wieloczynnikowej przeżycie było związane z maksymalną odpowiedzią na leczenie (P <0,001), wiek (P = 0,05), poziom dehydrogenazy mleczanowej w surowicy w linii podstawowej (P = 0,03) i przypisanie do leczenia (P = 0,01). Całkowite przeżycie wśród pacjentów z całkowitą odpowiedzią, którzy mieli wynik negat...

Szyby umieszczamy w tych miejscach, gdzie maja byc jakies stale urzadzenia

Analiza morfometryczna 365 łysinek w tętnicach wieńcowych od pacjentów, którzy zmarli nagle z przyczyn wieńcowych. Rysunek 1. Rycina 1. Krwotoki śródpęcherzowe w włóknistym włóknie z rdzeniem w późnym stadium martwicy (panele A, B, C, D i E) i Thin-Cap Fibroatheroma (panele F, G, H, I i J). Panel A pokazuje widok z dołu na włóknisty rdzeń z rdzeniem martwiczym późnego stadium (NC) (pentachrom Movata, x 20). Panel B pokazuje intensywne wybarwianie makrofagów CD68-dodatnich w nekrotycznym rdzeniu (x 200). Panel C...

Najnowsze zdjęcia w galerii nav-hess:

331#uszkodzona łąkotka objawy , #wzór mdrd , #drożdżaki w kale , #jasnobrązowy stolec , #olx pl koszalin , #talasemie , #hbsag badanie , #twardzina układowa leczenie , #przepuklina przeponowa objawy , #olx nowa ruda ,